Dvärghundarnas drottning

I alla mänskliga aktiviteter och intressen finns det människor som blir legendarer redan under sin levnad. I den svenska hundsporten finns det fyra stora namn, alla är kvinnor. Vi kommer i en liten serie att presentera dessa utomordentligt färgstarka och karismatiska personer.  Den första är Ulla Segerström, kennelnamnet är Ullahs. Hon föddes 1908 och avled 1994. Hon blev, som sagt, legendarisk redan under sin livstid, både som domare och uppfödare. Hon föddes i Helsingfors. I Finland påbörjade hon sin kynologiska bana. 1946 visades de första hundarna (Fransk bulldogg) av hennes uppfödning i Sverige. Hennes tidiga uppfödning härstammade från flera länder, bland annat Ryssland. Hon flyttade till Sverige 1950 där hon sedermera installerade sig i en villa i Djursholm som brann ner 1986 i en förfärlig brand då hon bland annat förlorade en av de mest framgångsrika engelska bulldoggar Sverige har sett, Tyegarth Lucifer. Denna hund importerades från England i vuxen ålder, uppfödd av Chris Bruton. I den nyss nämnda branden gömde han sig under en soffa och man hann inte få fram honom innan elden hade tagit överhanden. Hennes uppfödning av fransk bulldogg är vida känd och omtalad. Med Ullahs Fleurette slog hon igenom i Sverige. Det föddes även upp malteser, bulldog och pekingese. 1960 grundade hon Specialklubben för Sällskaps- och dvärghundar och blev dess första ordförande. Hon var dessutom utställningsdomare för alla raser med en enorm respekt världen över. Hon dömde hundar över hela världen i såväl New Delhi som Windsor där hon dömde BIS och samtliga grupper. Ett av de många hedrande domaruppdragen var att hon dömde BIS-finalen på Stora stockholms-utställningen under SKK:s 100-årsjubileum 1989. Hon valdes dessutom, som första skandinaviska kvinna, in i den engelska kennelklubben 1977. Hon hade ett långvarigt förhållande med Bertil Sted-Gren, som hon sedermera också gifte sig med, och tillsammans med honom donerade de hela sin förmögenhet till SKK. Hon var en gudabenådad hundmänniska med en ängels tålamod när det gällde hundarna. Dock hade hon mycket bestämda åsikter om det mesta och var inte rädd för att uttrycka dem. Utanför hundarna var hon dessutom intresserad av snabba bilar och i sin ungdom var hon faktiskt tävlingsförare.